Overslaan en naar de inhoud gaan

Mogelijkheden van glasvezel

foto telecomtransmissie

Glasvezelnetwerken zijn de toekomst voor de digitale communicatie. Maar wat zijn nu eigenlijk de voor- en nadelen van glasvezel en waarvoor kunnen we het allemaal gebruiken? Deze pagina geeft een kort overzicht.

Lees meer over:

Wat zijn de voordelen van glasvezel?

Een glasvezelnetwerk werkt met lichtpulsen (zie ook “Wat is glasvezel?”) die doorheen een fijne glasdraad gestuurd worden. Koper- en kabelnetwerken werken dan weer met elektrische signalen en een koperdraad. Hierdoor heeft een glasvezelnetwerk verschillende voordelen:

 • Zeer hoge bandbreedte: glasvezel beschikt over een hoge bandbreedte die kan oplopen tot tientallen gigabits per seconde. Dit maakt internetgebruik met hoge snelheden mogelijk, voor meerdere personen tegelijkertijd. Deze hoge capaciteit zal ervoor zorgen dat glasvezel ook toekomstige toepassingen kan ondersteunen.
 • Lange afstanden: het lichtsignaal in de glasvezel verzwakt nauwelijks en kan daardoor over zeer lange afstanden gestuurd worden.
 • Betrouwbare verbinding: glasvezel is nagenoeg niet gevoelig voor storingen, zoals deze veroorzaakt door de weersomstandigheden of elektromagnetische invloeden. Hierdoor is de kans op fouten zeer klein en zal het signaal niet snel wegvallen of van slechte kwaliteit zijn.
 • Lage latentie: de data worden verstuurd tegen bijna de lichtsnelheid waardoor er zeer weinig vertraging optreedt bij de dataoverdracht. Dit is belangrijk voor het snel aansturen van machines vanop een afstand of bij toepassingen waarbij snel gereageerd moet worden.
 • Symmetrische toegang mogelijk: afhankelijk van het type glasvezelinstallatie kan men via glasvezel even snel uploaden als downloaden. Hogere uploadsnelheden zijn nuttig voor online vergaderingen, het versturen van video’s, het aansturen van software op afstand, enzovoort.
 • Milieuvriendelijk: er is minder energie nodig om 1 bit te versturen over glasvezel dan via de andere technologieën.
 • Lage onderhoudskosten: glasvezelnetwerken vragen, juist omdat ze weinig gevoelig zijn aan storingen, minder onderhoud dan andere types netwerken. De onderhoudskosten van een glasvezelnetwerk zullen dan ook relatief laag zijn.

Wat zijn de nadelen van glasvezel?

Naast de vele voordelen, zijn er ook enkele nadelen:

 • Complexe installatie: omdat glasvezel zo dun is, moet de installatie (en de verbinding van twee glasvezels) met de nodige zorg en kennis gebeuren. De glasvezel mag ook niet te veel gebogen worden of deze breekt. Het binnenbrengen van de glasvezel bij de eindgebruiker wordt dan ook typisch uitgevoerd door de operator.
 • Hoge uitrolkosten: voor glasvezel moet de operator speciale apparatuur gebruiken die duurder is dan deze van de andere technologieën (bijv. de lasers die de lichtpulsen maken). Bovendien moet de operator bij de uitrol van glasvezel een nieuw netwerk bouwen, wat zorgt voor hoge kosten van aanleg, bijvoorbeeld door graafwerken die dienen uitgevoerd te worden.

Waarvoor wordt glasvezel gebruikt?

Glasvezel wordt heel breed ingezet. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Hoge breedbandconnectiviteit voor thuisgebruik: de glasvezel wordt tot bij de mensen thuis gebracht door het bouwen van een FTTH-netwerk.
 • Hoogwaardige connectiviteit voor zakelijke gebruikers en bedrijven: deze willen vaak hoge bandbreedtes om verschillende locaties zoals de kantoren en datacentra met elkaar te verbinden (bv. tot 100 Gbps). Bovendien moeten deze verbindingen vaak symmetrisch zijn en met een lage vertraging (<1ms).
 • Het aansturen en monitoren van machines in de industrie.  
 • Backhaul voor het mobiele netwerk. De antennes van de mobiele netwerken worden met glasvezel verbonden met het centrale netwerk van de operator (backhaul). Zeker voor de uitrol van het 5G-netwerk beschikt glasvezel over de juiste eigenschappen die een hoge bandbreedte, weinig vertraging en symmetrie mogelijk maken.
 • Het internet backbonenetwerk verbindt wereldwijd de knooppunten van de verschillende datacenters die het internet mogelijk maken. Met glasvezel kunnen zeer lange trajecten gerealiseerd worden tegen een hoge snelheid (> 100 Gbps) en dit met een lage vertraging. De verschillende knooppunten van het internet zijn dan ook verbonden met glasvezel, onder andere via onderzeese kabels.
 • Technologische evoluties zoals in the cloud gaming of chirurgische operaties op afstand, die een erg lage vertraging en hoge bandbreedte vragen.